RACE INFORMATION, REGULATIONS- SACENSĪBU INFORMĀCIJA/NOLIKUMI

BALTIC PRO YEAR REGULATION 2018

Baltic drift championship 1st stage regulations in English

LATVIJAS_DRIFTA_CEMPIONATS_1_POSMS_2018

LATVIJAS_DRIFTA_KAUSA_1_POSMS_2018

RACE ENTRY FORM

SODU_TABULA_2018

Pirma posma biļetens Nr.1 Baltijas sezonas atklāšana, mainīta dienaskārtība

VISPAREJIE_DROSIBAS_NOTEIKUMI_DRIFTA_TRENINU_UN_SACENSIBU_DALIBNIEKIEM_DRIFTS_2018

LAF_OFICIALA_TEHNISKA_DIENA_UN_PIRMAIS_DRIFTA_TRENINS DALĪBNIEKU SARAKSTS

KA_PASUTIT_LICENCI_2018-_PAMACIBA

RACE SCHEDULE- SACENSĪBU DIENASKĀRTĪBA

04.05-06.05.2018

PIEKTDIENA/FRIDAY 04.05.2018

12:00-19:00 REĢISTRĀCIJA /REGISTRATION

12:30-18:00 ATVĒRTA TEHNISKĀ KOMISIJA/OPEN TECHNICAL COMMISSION

11:30 STREET SAPULCE/STREET BRIEFING

12:00-14:30 STREET PRACTICE STADIUM/ STREET TRENIŅI STADIONS

14:30 PROAM BRIEFING/ PROAM SAPULCE

15:00 STREET SAPULCE PĒC TRENIŅIEM/STREET BRIEFING AFTER PRACTICE

15:00-17:40 PROAM TRENIŅI, LIELĀ TRASE/PROAM PRACTICE, MAIN TRACK

17:00- PRO SAPULCE/BRIEFING PRO

18:00 PROAM BRIEFING AFTER PRACTICE/PROAM SAPULCE PĒC TRENIŅIEM

18:00-20:00 PRO BRĪVIE TRENIŅI /PRO FREE PRACTICE

20:00 PRO SAPULCE PĒC TRENIŅIEM/PRO BRIEFING AFTER PRACTICE        

 

SESTDIENA/SATURDAY  05.05.2018- PRO CLASS/PRO KLASE, SEMI PRO CLASS/PROAM KLASE

07:30-07:50 DALĪBNIEKU SAPULCE PROAM PAR KVALIFIKĀCIJU NR.1/DRIVERS BRIEFING ABOUT QUALIFICATION NR.1

08:00-09:30 OFICIĀLIE TRENIŅI PROAM/OFFICIAL PRACTICE SEMI PRO

IF NECESARY SHORT BRIEFING PROAM

09:30-11:00 PROAM KVALIFIKĀCIJA/ SEMI PRO QUALIFICATION

11:00 PRO BRIEFING ABOUT QUALIFICATION/ PRO SAPULCE PAR KVALIFIKĀCIJU

11:30 PROAM BRIEFING ABOUT TANDEM RUNS/ PROAM SAPULCE PAR TANDĒMIEM

11:20-12:20 PRO PRACTICE OFFICIAL/ PRO OFICIĀLIE TRENIŅI

12:20-12:50 SACENSĪBU ATKLĀŠANA/RACE OPENING CEREMONY

13:00-14:00 KVALIFIKĀCIJAS BRAUCIENI PRO CLASS/QUALIFICATION PRO

14:00-14:10 SHORT BREAK, CHANGE TRACK

14:10-16:30 PROAM TANDĒMI/ PROAM TANDEM RUNS

16:30-16:50 PRO TANDEM BRIEFING/PRO TANDĒMU SAPULCE

17:00-19:00 PRO TANDĒMI/ PRO TANDEM RUNS

19:10 APBALVOŠANA/PRIZE GIVING CEREMONY

 

SVĒTDIENA /SUNDAY 06.05.2018 STREET LATVIA/LITHUANIA

08:00-REĢISTRĀCIJA UN TEHNISKĀ KOMISIJA/REGISTRATION AND TECHNICAL COMMISSION ASKED BEFORE

08:20-08:55 STREET SAPULCE/STREET BRIEFING

09:00-12:00 STREET OFICIĀLIE TRENIŅI/STREET PRACTICE

12:00-13:00 STREET KVALIFIKĀCIJA PIRMIE BRAUCIENI/STREET QUALIFICATION FIRST RUN

13:00 ATKLĀŠANAS PARĀDE/OPENING CEREMONY

13:30-14:30 STREET KVALIFIKĀCIJA OTRIE BRAUCIENI/STREET QUALIFICATION SECOND RUN

14:30-15:00 SAPULCE TANDĒMI STREET LATVIJA UN LIETUVA/ BRIEFING TANDEM STREET LATVIA AND LITHUANIA/ PAUZE, INTERVIJAS AR BRAUCĒJIEM PAR ATGRIEŠANOS STADIONĀ

15:00-17:00 STREET TANDĒMI LATVIJA/ STREET TANDEMS LATVIA

17:00-18:00 STREET TANDĒMI LIETUVA/ STREET TANDEMS LITHUANIA

18:15 APBALVOŠANA/PRIZE GIVING

 

 

 SACENSĪBU DIENASKĀRTĪBA VAR TIKT MAINĪTA BALSTOTIES UZ DALĪBNIEKU SKAITU
Dalībnieks, piesakoties sacensībām, saprot un neiebilst pret to, ka sacensības tiks filmētas un fotografētas.
©2017 Latvian Drift All rights reserved. Mājas lapu nodrošina Master Events

 .