Laipni aicināti  mediju sadaļā, mēs esam pateicīgi, ka Jums ir interese par sacensībām un pasākumu atspoguļošanu.

Atgādinām, ka organizatoriem, pieder ekskluzīvas tiesības uz visu intelektuālo īpašumu, kas ir filmēts, nofotografēts u.c. drifta sacensībās. Latvijas driftam ir tiesības jebkuru materiālu izmantot savām vajadzībām, kurš ir uzņemts vai veidots Latvijas drifta rīkotajās sacensībās. Latvijas Driftam ir tiesības aizliegt publicēt uzņemto materiālu, no drifta sacensībām, piemēram, sapulces, negadījumus u.c., lietas, kuras Latvijas drifts nevēlas, un neuzskata par vajadzīgām publicēt. Šāda informācija var tikt izziņota pirms vai pēc sacensībām, un mēdijiem bez ierunām ir jāizņem jau ievietotie materiāli.

Dronu lietošana sacensībās ir atļauta tikai ar atsevišķu akreditāciju, un organizatora saņemtu atļauju tieši drona lietošanai.

Mediju akreditācija tiek piešķirta balstoties uz atsevišķiem noteikumiem
 • Medijam ir jāapmeklē iepriekšējā sezonā vismaz 75% sacensības Latvijas driftā, lai medijam tiktu piešķirta mediju akreditācija uz lielajiem posmiem- ČEMPIONĀTIEM aktuālajā sezonā.
 • 2024 sezonā, lai tiktu kā medijs Lielajās sacensībās- trasē, ir jābūt iepriekšējai pieredze kā medijam trasē vismaz 3 mazajos posmos- kausos, vai vismaz drifta treniņos.
 • Ja medijs piesakās pirmo reizi atainot drifta sacensības, viņam tiek dota iespēja uzkrāt pieredzi Latvijas drifta kausos, pirms tiek atspoguļotas lielās sacensības, vai street klases norises vietā.
 • Medijam , pēc pieprasījuma ,Latvijas driftam ir jānodod jebkura veida materiāls, kurš tiek pieprasīts.
 • Latvijas driftam ir tiesības atsevišķiem medijiem piešķirt ieejas kartes uz čempionāta posmiem neizpildot augstāk minētās prasības, bet izvērtējot mediju pieteikumu un to nozīmīgumu.
 • Latvijas drifts, izvērtējot mediju apmeklētību iepriekšējā sezonā, medijam var piešķirt gada ieeju drifta sacensībām aktuālajā sezonā, izņemot DMEC Rīgas posmu.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 • Mediju akreditācija ir derīga tikai uz vienām sacensībām, ja atsevišķi nav izdota sezonas mediju akreditācijas karte.
 • Lūdzu pārliecināties, ka mediju akreditācijas anketā viss ir aizpildīts.
 • Garās bikses, slēgtie apavi un mediju veste ir obligāta prasība medijiem trasē.
 • LŪDZU UZ KATRĀM SACENSĪBĀM IEPAZĪSTATIES AR ORGANIZATORA PUBLICĒTO MEDIJU INFORMĀCIJAS BUKLETU!

TRASĒ:

1.      Mediju akreditācija- atsevišķa aproce vai cita atpazīstamības lieta, piešķirta no organizatora puses, kopā ar standarta aproci un mediju veste, ir obligāti jāuzrāda jebkurā brīdī, pēc trases darbinieku vai organizatoru prasības.

2.      Ja tiek rīkotas mediju sapulces, par ko mediji tiek informēti iepriekš, tās ir jāapmeklē obligāti.

3.     Betona sienai, riepu valnim, zemes valnim, vienmēr ir jābūt starp Jums un trasi, vai Jums ir jāatrodas pietiekošā attālumā un drošā zonā no sacensību automašīnām, vai atbilstoši mediju zonu shēmai, ja tāda ir izsludināta pirms sacensībām.

4.    Kategoriski aizliegts šķērsot trasi braucienu laikos, ja netiek saņemts atļaujas signāls no trases darbiniekiem, kuri koordinēt darbu trasē ar rācijām. Trases darbinieki dod signālu medijam ar roku par to vai drīkst, vai nedrīkst šķērsot trasi.

5.     Negadījumu gadījumā, neaizšķērsot ceļu neatliekamās palīdzības transportam un darbiniekiem, netraucēt viņu darbu.

6.     Esi gudrs, nedari muļķīgas lietas, seko līdzi katram braucējam kamēr esi trasē, nepārskati bildes atrodoties trasē, negriez muguru automašīnām, nepārvērtē sevi atklāšanas parādēs ar tuvumu pie driftējošām mašīnām, vienmēr esi gatavs, ka no mašīnām var atdalīties detaļas un lidot tavā virzienā, nesmēķē un nelieto alkoholu.

7.      Vienmēr jāklausa trases darbinieki, ja ignorē trases darbinieku norādījumus, mediju akreditācija var tikt anulēta.

8.      Vienmēr ir jābūt gatavam dažādām situācijām, pats galvenais atceries, neviena laba bilde vai video kadrs ,nav līdzvērtīgs tavai dzīvībai.

ĀRPUS TRASES:

 1. Materiāla publicēšana pēc pasākuma ir termiņā ne ilgāk kā 2 nedēļās, ja savādāk nav atrunāts ar Latvijas driftu.
 2. Sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas apmeklēšana ir obligāta, ja nav savādāk atrunāts ar Latvijas driftu.

NOTEIKUMI ,PAR KURIEM KATRS MEDIJU PĀRSTĀVIS, PARAKSTĀS ,PAPILDUS MEDIJU AKREDITĀCIJAS ANKETAI, SACENSĪBU DIENĀ PIE IEEJAS, IZŅEMOT IEEJAS KARTES.

1.      Organizators aizdomu gadījumā var sazināties ar medija redaktoru, lai pārbaudītu sniegtās informācijas patiesumu, vai medijs pārstāv konkrēto redaktoru.

2.   Organizators patur tiesības noraidīt akreditāciju pirms sacensībām, un  bez papildus paskaidrojumiem, un bez iepriekšēja brīdinājuma, anulēt izsniegtās akreditācijas.

3.    Sacensību laikā trasi šķērsot aizliegts. Visiem žurnālistiem-mediju pārstāvjiem sacensību laikā ir jāievēro trases personāla, tiesnešu un apsardzes personāla norādījumi. Atrodoties iekš trases zonas , mediju pārstāvji nedrīkst sēdēt sacensību norises laikā, atpūtu var veikt, ārpus trases zonas teritorijas, dalībnieku parkā, vai skatītāju pusē.

4.    Dzīvības apdrošināšana fotogrāfiem un operatoriem IR OBLIGĀTA, kopija jānosūta kopā ar pieteikuma anketu, dzīvības apdrošināšanai obligāti jābūt līdzi uz sacensībām.

 • Apdrošināšanas polisei jābūt derīgai uz brīdi, kad medijs  ir paredzējis piedalīties konkrētajās sacensībās;
 • Apdrošināšanas polises apdrošinājuma summai ir jābūt ne mazākai kā EUR 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti euro) var pasūtīt rakstot uz [email protected] vai jebkurā citā apdrošināšanas kompānijā.
 • Apdrošinājuma devējam ir jāapņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar traumām, kuras guvis medijs filmējot vai fotografējot autosporta sacensības;
 • Kā piemērs , kam jābūt līdzīgi minētam polisē: Apdrošināšanas segums spēkā, strādājot trasē autosporta pasākuma laikā (t.sk. treniņu un sacensību laikā) Latvijas Republikā, kā autosporta personālam (tehniskie darbinieki, mediju pārstāvji, sporta tiesneši utml.), ievērojot sacensību organizatoru noteiktos drošības
  noteikumus un kārtību attiecīgām sacensībām.

5.     Aizpildot pieteikuma anketu sacensībām, treniņiem u.t.t.  MEDIJS APLIECINA  UN PIEKRĪT ,ka viņam/ai ir vismaz 18 gadu un esmu brīdināts/a par to, ka autosports var būt bīstams un pilnībā uzņemos atbildību par savu veselību un dzīvību, un apzinos riskus trasē.

6.      Obligāti nepieciešama mediju veste, veste, kura ir atstarojošā krāsā, viegli pamanāma trasē! Mediju vests darbojas tikai oficiālās Latvia drift, vai organizator izsniegtās pirms sacensībām, personīgās vestes nedarbojas!!!!

7.      Informācija, bildes, video, pēc pasākuma/treniņa jāsūta uz e-pastu [email protected] vai ja atrunāts savādāk!

OBLIGĀTI ATRODOTIES TRASES TERITORIJĀ, UN DALĪBNIEKU PARKĀ, IR JĀVALKĀ MĒDIJU VESTE UN ATSEVIŠĶĀ MEDIJU APROCE.

ATRODOTIES TRASĒ, KATRS PATS MEDIJS UZŅEMAS PAR SEVI PILNU ATBILDĪBU UN AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU APLIECINA, KA UZŅEMAS VISUS RISKUS UN ATBILD PAR SAVU DZĪVĪBU SACENSĪBU LAIKĀ. MOTORU SPORTS IR BĪSTAMS.

SPORTA DRONU FPV NOTEIKUMI

1) jāuzrāda a2 tālvadības pilota apliecība, jāpievieno veicot mediju akreditāciju

2) visi Fpv/sporta dronu lidojumi veicami no vienas,  ar pasákuma organizátoriem saskaņotas vietas, par šo informācija pirms sacensībam tiek nodota  oficiālajā info grupā. Organizatoram ir tiesības noteikt atbildīgo par FPV droniem, no citu mediju puses.

3) pacelšanás un nolaišanás zonai jabût drošá attálumá no lidojumos neiesaistītajám personám.

4) lidojumi jāplàno tá, lai netiktu pàrlidotas neiesaistītàs personas, par primāro izvirzot prsonu drošību.

5) lidojumi jāplāno tá, lai tie netraucē pasākuma dalībniekiem/sportistiem/trases personálam un sacensību drošai norisei.

6) gadījumos, kad pasákumà ir vairáki fpv piloti, tie savstarpēji kordinē lidojumus, ja kāds nevēlas sadarboties, organizatoram ir tiesības pilotam aizliegt lidot.

7) fpv lidojumi veicami līdz 15m augstumam.

8) nemitīgi pilotam ir nepieciešams monitorēt situáciju trasē un gaisa telpá virs tás.

9) ja rodas apstākļi, tehniskas kļūmes, kas var apdraudēt lidojumu drošību, tie nekavējoties jāpārtrauc.

papildus organizatoram pirms jebkurām sacensībām ir tiesības izziņot atsevišķus noteikumus, piemēram aizliegt lidot tiešraides laikā aizliegts lidot pavisam ut.t.

______________________________

ENGLISH

Welcome to the Latvia drift 2024 season. We thank you for your continuing interest and coverage of Latvia drift. Latvian drift exclusively retains (or otherwise has the rights to) all broadcast, cable, video and intellectual property rights emanating or derived from its events, including, without limitation, all images, audio, internet content, streaming video or other mediums, whether now or hereafter created Latvia drift Property).

Before applying for a media pass for any  event, you must have read this rule book in full and ensure that you agree with and will comply with all rules laid out in this document for the event for which you are applying for a media pass for. Any rebroadcast, reproduction or otherwise any use of Latvia drift Property, including, but not limited to, filmed, videotaped, audio or Internet related material(s) gathered on-site is prohibited without the express written permission of Latvia drift in each instance.

THE APPLICATION PROCESS For every  event, all media personnel who wish to apply for a media pass for that event must fill out the media entry form for that event. Alongside the entry form for event, the deadline date for entries will also be displayed. In order to be in with a chance of receiving a media pass for that event, you must submit an entry via this form before the deadline date for entries passes, no exceptions.


RULES GOVERNING MEDIA PERSONNELPUBLIC LIABILITY INSURANCE  If you wish to apply for a media pass for  event, you must have in place your own insurance, which covers you to a minimum value of 3500. This is to ensure you are fully covered by insurance in the event of any injury to or caused by you at a event. Note: Camera equipment cover on top of the aforementioned insurance is optional and as such, is not something you are required to have. It is also not something that is supplied by organizer and in no case will organizer or any staff, volunteers, drivers or other personnel associated with either series be deemed liable for damage to a photographer’s equipment during an event.


AGE LIMITATION In order to gain a media pass for event, the person applying for a media pass MUST be at least 18 years of age on the day of the event for which they are applying.

MEDIA BRIEFING Regardless of whether or not you have been present at a media briefing at any previous event, if you have been granted a media pass for any such event, you must be present for media briefing on all days of the event for which you have been granted a media pass, in order to sign on for the event and to hear the full media briefing. The times of any media briefings will be communicated to all media personnel who have been granted a media pass for  event in the days running up to the event, via the email address provided by them during the application process. If you are not present for briefing and sign-on at the correct time on each day of a event, you will not be allowed on track for that day. 


HIGH VISIBILITY CLOTHING Any media personnel who have been granted a media pass for a  event must wear a high visibility (hi-vis) vest or jacket at all times when on track. 


SAFE STANDING ZONES Although media personnel who are allowed on track for an event will have been granted a media pass for that event, this media pass only allows media personnel to stand in certified safe zones and not in any available trackside area. All available media safe zones will be identified for and communicated to all media personnel during media briefing on each event day. During the course of event, the track manager or any member of staff may deem an area previously certified as a media safe zone as no longer safe, and may take steps to remove media personnel from any such areas for the remainder of the event. Any such decision is to be deemed final.


CROSSING THE TRACK At no time during an event can any media personnel cross a live track to move to another certified media safe zone. This is extremely dangerous to not only you, but also potentially to drivers, marshals, track staff and spectators. The only time at which any media personnel will be allowed to cross the track will be during a break in action, either at the end of a run or session, or if the track is stopped for any reason. However before crossing you must always request permission to cross from the nearest track marshal to you and you are only free to cross after receiving permission from them.

THE USE OF DRONES
For 2024, please clarify with organizer.

ALL BROADCAST, AUDIO AND INTERNET RELATED COVERAGE AND/OR COLLECTION OF MATERIALS, INCLUDING HIGHLIGHTS, IS PERMITTED


DECISION MAKING Although it may seem like common sense to most, the most important thing for all media personnel to be aware of is not to make senseless, stupid or ill-advised decisions. As is always the case, motorsport is dangerous and anything is liable to happen at any moment. Please always ensure you are alert when standing in a trackside media position and that you or your actions are not putting you or any others in harms way.  If any media personnel are seen to be behaving in a way that is not fitting for someone in such a position, this may lead to complaints being made from spectators, online viewers or even insurance representatives and may hamper future events for all media personnel. We do ask that you please be aware of this and are aware that you must abide by all rules imposed upon you and that you do not make any senseless decisions at any time.

REGARDING PHOTOGRAPHY:
To be eligible for media accreditation for big races and serials in Latvia, photographers must work for an accredited media outlet, an affiliated team, sponsor or freelancer entity that staffs ,or is involved in at least 75% of the Latvia drift races. Photographers are reminded that the Latvia drift holds all trademarks and copyrights to its events and as such photos taken or depicting those trademarks and copyrights of an Latvia drift event, its venues, drivers, teams, sponsors and trademarks can be used only for news and non-commercial/non-retail promotional purposes, which are in keeping with prevailing moral and ethical standards within the community at large. Any other use must be approved in advance in writing by the Latvia drift. Applications for photo hard card must be made directly to Latvia drift .

We will not accept photographers from foreign countries, who dont't have previous experience in other National our drift serial races, at least 1 years experience need to have in drifting as media representative.

Photographers are reminded that pre-race photographers' meetings are mandatory. Photographers approved by Latvia drift to work in "hot" access zones during the race must wear long pants and closed toed shoes at all times when on track.

Media confirmations will be sent out 1 week prior to event applied for. Media applications must be submitted NO LATER than 1 week prior to the event for consideration using this online form.

GENERAL RULES:

 1. Your media app is valid for one race, if Latvia drift don’t give out hard card for all season.
 2. Please make sure that the “Website URL” link you provide to your work contains samples that we can review. They don’t have to be of drifting, but we need to make sure you have semi-professional equipment and knowledge of photography our video. We do not let anyone onto the track, and to be able to provide you with credentials we’ll need to see a sample of your work. Please do not link to forums.
 3. Your credentials can be suspended or revoked at any time if any of the below rules are broken.
 4. Long pants and close toed shoes are required on track and in the pits at all times.
 5. In return for a media pass entry and on-track access, we ask that you abide by the following rules in order to keep the program safe and successful:

On-Track

 1. Media Pass- different media wristband together with other wristband and media vest MUST be displayed at all times while on site.
 2. You are required to attend the Media Meeting BEFORE the track goes hot (Usually happens around the same time as the drivers meeting, 30 minutes after the gates open). Failure to attend this meeting will result in no track access for the day
 3. A wall or concrete barrier our tire wall, our land wall, must be between you and the cars at all times.
 4. Wear closed-toed shoes and long pants. No shorts or sandals are allowed on-track or in the pits.
 5. Never cross the track unless you have been cleared to do so by a corner worker, or an official. We ask media to time their movements to not delay the on track action. Usually the best time to ask to cross is during a run-group change. When in doubt, ask a staff member!
 6. Do not approach on-track wrecks, ever. Emergency personnel are moving to and from accidents and we need anyone non-essential to the driver(s) well-being out of the way.
 7. Be smart. Don’t do anything stupid or careless that would put you, your fellow photographers, a driver, or a track worker at risk.
 8. Last but most importantly, always listen to track officials! Failure to do as they say will result in your media credentials being suspended or revoked.
 9. You always need to be ready for different situations, you can’t stand with back to track, you need to take car for your own safety in track, and remember that your life is more important as good Picture!

Off-Track

 1. Upload of content is required within two weeks of the event. We will be checking your registered website regularly throughout the year.
 2. For competition events coverage of the opening ceremonies and podium is mandatory and posting media from theses ceremonies is required.
 3. For events with car shows, coverage of the cars in the shows is required.
 4. Give equal coverage to all drivers in the photos you post online.

RULES WHAT EACH MEDIA WILL SIGN IN RACE DAY AT ENTRANCE:

YOU ARE SIGNING FOR:

 • All freelance photographers / videographers must be assigned by an approved media outlet
 • Media Applicants must be over the age of 18 at time of even
 • must be accompanied by a press jacket from organizer
 • Life insurance- life insurance coverage should be no less than 3500 eur, and papers need to take with you on race!
 • Organizer of the event have the right to get all your materials on request
 • Media accreditation form what you send is valid without signature
 • Submit to the organizers and track employees' warnings and bans during the race

IMPORTANT THINGS

1.     YOU NEED TO BE IN TRACK IN MEDIA VEST AND WITH SPECIAL MEDIA WRISTBAND, WITHOUT THEM TRACK WORKERS WILL ASK YOU LEAVE TRACK LAYOUT

2.     IF YOU ARE RACE TRACK, YOU ARE TAKING ALL YOUR LIABILITY FOR YOUR LIFE AND SAFETY,AND WITH YOUR SIGNATURE YOU ARE TAKING ALL RISKS TO YOU OWN

WE ARE GIVING YOU MEDIA VEST IF YOU NEED AND DON’T HAVE IT, AND TAKING SAFETY MONEY FOR THAT 20 EUR, YOU WILL GET MONEY BACK WHEN YOU WILL BRING BACK MEDIA VEST, YOU CAN GIVE THEM UNTIL 17:00 IN PLACE WHERE YOU REGISTERED,OR AFTER 17.00 IN RACE SECRETARY PLACE

SUPPLY OF CONTENT In terms of the supply of content from event, you must supply your full set of images or any video content captured, to us after event, either via Dropbox or WeTransfer or Failiem.lv our as sending video link our Facebook album link to Latvia Drift facebook profile.

CONTENT OWNERSHIP In terms of the ownership of your content, the ownership and copyright of any content you capture at a  event will remain with you. However, by being granted a media pass for any of our events, you are required to grant  permission to use, and if we see fit, modify, your content in any way we deem necessary for our marketing endeavours and any promotions materials.

SPORT DRONE FPV RULES


1) an a2 remote pilot license must be presented, it can be differentt if issued in another country, and need to be added when media 
accreditation is made. 2) all Fpv/sport drone flights must be performed from one place agreed with the event organizers, information about this is given in the official
info group before the competition. The organizer has the right to determine the person responsible for FPV drones from other media. 3) the take-off and landing area must be at a safe distance from persons not involved in flights. 4) flights must be planned so that non-involved persons are not flown over, putting the safety of persons as the primary priority. 5) flights must be planned so that they do not interfere with event participants/athletes/track staff and the safe running of the competition. 6) in cases where there are several fpv pilots at the event, they coordinate flights with each other, if someone does not want to cooperate,
the organizer has the right to prohibit the pilot from flying. 7) fpv flights can be made up to a height of 15m. 8) the pilot needs to constantly monitor the situation on the track and the airspace above it. 9) if circumstances or technical failures occur that may threaten the safety of flights, they must be stopped immediately. in addition, the organizer has the right to announce separate rules before any competition, for example, it is forbidden to fly during the
live broadcast, it is forbidden to fly at all, etc.Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.