DRIFTA SACENSĪBU PROGRAMMA HRONOLOĢISKĀ SECĪBĀ/SCHEDULE

 

PIEKTDIENA/FRIDAY (12.07.2019)

12:00-18:00 reģistrācija/registration

13:00-18:00 tehniskā komisija/ technical scrutineering

12:30 street klases sapulce/street class briefing

13:00-17:30 street klases treniņi /street class practice

17:00 proam sapulce/semi pro briefing

18:00-21:00 proam klases treniņi/semi pro class practice

13.07.2019 SESTDIENA

07:30-10:00     REGISTRATION / TECHNICAL SCRUTINEERING (FOR THOSE WHO DIDN’T ATTEND IN PRACTICE ON FRIDAY)

07:30-08:00     SAPULCE SEMI PRO/BRIEFING SEMI PRO ABOUT PRACTICE AND QUALIFICATION

08:10-09:10     SEMI PRO TRENIŅŠ/SEMI PRO PRACTICE

08:20-09:00     STREET BRIEFING ABOUT PRACTICE AND QUALIFICATION

09:20-10:40     STREET PRACTICE

09:30               SEMI PRO EXTRA MEETING IF NECESSARY

11:00-12:00     SEMI PRO QUALIFICATION

12:00-12:30     SEMI PRO BRIEFING TANDEMS

12:30-13:50     STREET QUALIFICATION

14:00               RACE OFFICIAL OPENING CEREMONY

14:30-16:00     SEMI PRO TANDEMS TOP32/TOP16

16:00-16:30     STREET TANDEM BRIEFING

16:35-18:30     STREET LV TANDEMS TOP32

18:30-19:50     STREET LT TANDEMS TOP16

20:00               PRIZE GIVING CEREMONY

 

Organizators patur tiesības pārcelt vai sabīdīt dienas kārtību pēc vajadzības, ja tāda rodas – sākot no kvalifikācijas braucieniem līdz apbalvošanai.

ORGANIZER CAN MODIFY OR CHANGE TIMETABLE OF THE EVENT IF IT’S NEEDED. CHANGES CAN BE DONE STARTING WITH THE QUALIFICATION RUNS UP TO THE PRIZE GIVING CEREMONY.


 

©2017 Latvian Drift All rights reserved. Mājas lapu nodrošina Master Events

 .