DRIFTA SACENSĪBU PROGRAMMA HRONOĻOĢISKĀ SECĪBĀ/SCHEDULE 24.-25.04.2020

 

PIEKTDIENA/FRIDAY  24.04.2020

14:00-19:00 REĢISTRĀCIJA /REGISTRATION

14:00-19:00 ATVĒRTA TEHNISKĀ KOMISIJA/OPEN TECHNICAL COMMISION

13:30 SEMI PRO BRIEFING/ SEMI PRO SAPULCE

14:00-16:00 SEMI PRO TRENIŅI, LIELĀ TRASE/SEMI PRO PRACTICE, MAIN TRACK

15:30- PRO SAPULCE/BRIEFING PRO

16:30 SEMI PRO BRIEFING ABOUT QUALIFICATION/ SEMI PRO SAPULCE PAR KVALIFIKĀCIJU

16:30-19:00 PRO BRĪVIE TRENIŅI /PRO FREE PRACTICE

14:00 STREET SAPULCE

15:00-19:00 STREET TRENIŅŠ STADIONS

*treniņu laiki var tikt pagarināti balstoties uz dalībnieku skaitu, kuri būs reģistrējušies sacensībām   

 

SESTDIENA/SATURDAY  25.04.2020 - PRO CLASS/PRO KLASE, SEMI PRO CLASS/SEMI PRO KLASE

08:00               REĢISTRĀCIJA, TEHNISKĀ KOMISIJA, JA NEPIECIEŠAMS VEIKT

08:00               SEMI PRO KVALIFIKĀCIJAS SAPULCE/ SEMI PRO BRIEFING QUALIFICATION

09:00-09:40     PRO SAPULCE KVALIFIKĀCIJA/ PRO BRIEFING QUALIFICATION

09:00-10:00     SEMI PRO OFICIĀLIE TRENIŅI /OFFICIAL PRACTICE SEMI PRO

10:10-11:10     SEMI PRO KVALIFIKĀCIJA/ SEMI PRO QUALIFICATION

11:20               SEMI PRO SAPULCE PAR TANDĒMIEM/ SEMI PRO BRIEFING ABOUT TANDEM RUNS

11:30-12:30     PRO OFICIĀLIE TRENIŅI /PRO OFFICIAL PRACTICE

12:40-13:40     PRO KVALIFIKĀCIJA /PRO QUALIFICATION

13:30               PRO SAPULCE PAR TANDĒMU BRAUCIENIEM/ PRO BRIEFING ABOUT TANDEMS

14:00               ATKLĀŠANAS CEREMONIJA/OPENING CEREMONIE

14:10               BRAUCĒJU PARĀDE SKATĪTĀJIEM/DRIVER PARADE FOR SPECTATORS

14:30-16:30     SEMI PRO TANDĒMI/ SEMI PRO TANDEM RUNS

16:30-17:00     SHORT BREAK, CHANGE TRACK

17:00-19:00     PRO TANDĒMI/ PRO TANDEM RUNS

19:10               APBALVOŠANA/PRIZE GIVING CEREMONY

19:30               BRAUCĒJU PĒC SAPULCES/ DRIVER AFTER RACE BRIEFING

 

SESTDIENA/SATURDAY 25.04.2020 STREET LATVIA/ SPĪDVEJA STADIONS, SPEEDVEY STADIUM

08:00               REĢISTRĀCIJA UN TEHNISKĀ KOMISIJA/REGISTRATION AND TECHNICAL COMISSION ASKED BEFORE

08:30-09:20     STREET SAPULCE BKSB STIKLOTĀ ĒKA PIE 8.VĀRTIEM/STREET BRIEFING BKSB MAIN HOUSE NEAR TO GATE NR8

09:30-11:20     STREET OFICIĀLIE TRENIŅI/STREET PRACTICE

11:30-13:50     STREET KVALIFIKĀCIJA /STREET QUALIFICATION

14:00               ATKLĀŠANAS PARĀDE GALVENAJĀ TRASĒ KOPĀ AR SEMI PRO UN PRO/OPENING CEREMONY IN MAIN TRACK TOGETHER WITH PRO AND SEMI PRO

14:40-15:20     STREET SAPULCE TANDĒMI BKSB STIKLOTĀ ĒKA PIE 8 VĀRTIEM/ STREET BRIEFING TANDEM

16:00-17:30     STREET TANDĒMI B FINĀLS/STREET TANDEMS B FINALE

17:30-19:00     STREET TANDĒMI A FINĀLS/ STREET TANDEMS A FINALE

19:10               APBALVOŠANA/PRIZE GIVING

19:30               BRAUCĒJU PĒC SAPULCE/DRIVERS AFTER RACE BRIEFING

 Organizators patur tiesības pārcelt vai sabīdīt dienas kārtību pēc vajadzības, ja tāda rodas – sākot no kvalifikācijas braucieniem līdz apbalvošanai.

ORGANIZER CAN MODIFY OR CHANGE TIMETABLE OF THE EVENT IF IT’S NEEDED. CHANGES CAN BE DONE STARTING WITH THE QUALIFICATION RUNS UP TO THE PRIZE GIVING CEREMONY.


 

©2017 Latvian Drift All rights reserved. Mājas lapu nodrošina Master Events

 .