DRIFTA SACENSĪBU PROGRAMMA HRONOĻOĢISKĀ SECĪBĀ/SCHEDULE

 


 

PIEKTDIENA/FRIDAY  04.10.2019

12:00-18:00 REĢISTRĀCIJA /REGISTRATION

13:00-19:00 ATVĒRTA TEHNISKĀ KOMISIJA/OPEN TECHNICAL COMMISION

13:30 PROAM BRIEFING/ PROAM SAPULCE

14:30-16:30 PROAM TRENIŅI, LIELĀ TRASE/PROAM PRACTICE, MAIN TRACK

16:00- PRO SAPULCE/BRIEFING PRO

17:00-19:30 PRO BRĪVIE TRENIŅI /PRO FREE PRACTICE

14:00 STREET SAPULCE

15:00-19:00 STREET TRENIŅŠ STADIONS


SESTDIENA/SATURDAY - PRO CLASS/PRO KLASE, SEMI PRO CLASS/PROAM KLASE

07:00 REĢISTRĀCIJA/TEHNISKĀ KOMISIJA JA LŪGTA IEPRIEKŠ( IF ASKED BEFORE)

07:20-08:00 DALĪBNIEKU SAPULCE PROAM PAR KVALIFIKĀCIJU/DRIVERS BRIEFING ABOUT QUALIFICATION

08:10-09:10 OFICIĀLIE TRENIŅI PROAM/OFFICIAL PRACTICE SEMI PRO

08:30 PRO BRIEFING ABOUT QUALIFICATION/ PRO SAPULCE PAR KVALIFIKĀCIJU

09:10-10:30 PROAM KVALIFIKĀCIJA/ SEMI PRO QUALIFICATION

11:00 PROAM BRIEFING ABOUT TANDEM RUNS/ PROAM SAPULCE PAR TANDĒMIEM

10:40-11:40 PRO PRACTICE OFFICIAL/ PRO OFICIĀLIE TRENIŅI

11:45-12:50 KVALIFIKĀCIJA/QUALIFICATION PRO

13:00- PRO BRIEFING ABOUT TANDEMS

13:30-14:00 OFICIĀLĀ SACENSĪBU ATKLĀŠANA/RACE OFFICIAL OPENING

14:05-16:00 PROAM TANDĒMI/ PROAM TANDEM RUNS

16:00-16:10 SHORT BREAK, CHANGE TRACK

16:10-19:00 PRO TANDĒMI/ PRO TANDEM RUNS

19:20 APBALVOŠANA/PRIZE GIVING CEREMONY

 

SESTDIENA/SATURDAY STREET LATVIA/ SPĪDVEJA STADIONS, SPEEDVEY STADIUM

09:00-REĢISTRĀCIJA UN TEHNISKĀ KOMISIJA/REGISTRATION AND TECHNICAL COMISSION ASKED BEFORE

09:30-10:00 STREET SAPULCE/STREET BRIEFING

10:30-12:30 STREET OFICIĀLIE TRENIŅI/STREET PRACTICE

12:30 STREET SAPULCE

13:10-15:00 STREET KVALIFIKĀCIJA /STREET QUALIFICATION

15:00 ATKLĀŠANAS PARĀDE/OPENING CEREMONY

15:30-16:00 SAPULCE TANDĒMI STREET /BRIEFING TANDEM STREET LATVIA

*iespējams B fināls saistībā ar nolikumu

16:10-19:00 STREET TANDĒMI / STREET TANDEMS

19:20 APBALVOŠANA/PRIZE GIVING

 

Organizators patur tiesības pārcelt vai izmainīt dienas kārtību pēc vajadzības, ja tāda rodas – sākot no oficiālajiem treniņiem līdz apbalvošanai.

 

Organizators patur tiesības pārcelt vai sabīdīt dienas kārtību pēc vajadzības, ja tāda rodas – sākot no kvalifikācijas braucieniem līdz apbalvošanai.

ORGANIZER CAN MODIFY OR CHANGE TIMETABLE OF THE EVENT IF IT’S NEEDED. CHANGES CAN BE DONE STARTING WITH THE QUALIFICATION RUNS UP TO THE PRIZE GIVING CEREMONY.


 

©2017 Latvian Drift All rights reserved. Mājas lapu nodrošina Master Events

 .