SLĒGTĀ DRIFTA TRASES DIENA


VĒLAMIES INFORMĒT, KA DRIFTA TRASES DIENA NOTIEK BALSTOTIES UZ VALSTĪ NOTEIKTAJIEM NOTEIKUMIEM COVID-19 LAIKĀ, PAPILDUS DROŠĪBAS UN TEHNISKAJĀS PRASĪBĀS BALSTOTIES UZ LATVIJAS DRIFTA KAUSA UN ČEMPIONĀTA NOTEIKUMIEM!

Treniņu braucieni - trases diena, street un semi pro, pro klasēm, lai pilnveidotu savas braukšanas prasmes slēgtā trasē, ar trases tiesnešiem un vērtējošajiem piloniem. Trases dienu vada Latvijas Automobiļu federācijas licencēti sacensību vadītāji.

(vēlamies informēt, ka trases teritorija ir pietiekami liela, lai tiktu nodrošināta pietiekama distancēšanās 2x2)

Dodoties no dalībnieka parka uz trasi, sportisti ir pilnībā sagatavojušies - uzvilkta ķivere, cimdi un sagatavots pārējais aprīkojums.

Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, reģistrācija var tik slēgta sasniedzot atļauto dalībnieku skaitu!
Lūgums reģistrēties tikai tad, ja esi pārliecināts, ka ieradīsies.

Treniņa laiki sākas no brīža kad pirmajai mašīnai  noteiktajā treniņu grupā tiek dots starts, uzbraukšanas un nobraukšanas laiks, jeb treniņu grupu maiņa neskaitās iekšā laikā! Vēršam uzmanību, sekot līdzi laikiem slēgtajā oficiālajā whatss app grupā, treniņu dienā, kad nākamajai grupai jāstājas uz starta!

Treniņa laikā tiks kontrolēts, ka dalībnieki ievēros visus valstī ārtkārtējā stāvokļa noteiktos ierobežojumus!

BOKSOS KUR NETIEK IEVĒROTA DISTANCE, JĀLIETO SEJAS MASKAS, IZŅEMOT 2 MĀJSAIMNIECĪBAS SAVĀ STARPĀ!

Trases dienā var tikt veikt fotogrāfēšana un filmēšana.

TRASES DIENĀ VAR PIEDALĪTIES BRAUCĒJI UN VIŅU MEHĀNIĶI KURI pēdējo 14 dienu laikā nav  bijušas ārvalstīs, pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas kontaktā ar personu, kas atgriezusies no ārvalstīm, kā arī kuriem nav  elpceļu infekcijas slimības pazīmes: iesnas, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, rīkles iekaisums, elpošanas traucējumi un  nav bijis kontakts ar personu, kurai ir kāda no elpceļu infekcijas slimību pazīmēm: iesnas, klepus, paaugstinātā ķermeņa temperatūra, rīkles iekaisums, elpošanas traucējumi, vai COVID-19 vīrusa infekcijas slimnieku.

SPORTA TRENIŅA- LAF DRIFTA KOMISIJAS TRASES DIENAS VADĪTĀJI- SPORTA SPECIĀLISTI, BALSTOTIES UZ LAF SPORTA FEDRĀCIJAS IZSTRĀDĀTU SPORTA TRENIŅA DROŠĪBAS PROTOKOLU IR LAF LICENCĒTI SACENSĪBU VADĪTĀJI, KURIEM IR PIEŠĶIRTAS LAF LICENCES, ŠĪ SPORTA TRENIŅA VADĪTĀJI IR ELĪNE BERĶE UN JĀNIS BLUŠS

VISI SPORTISTI PAR EPIDEMIOLOĢISKAJIEM NOTEIKUMIEM TIEK NEMITĪGI INFORMĒTI  SLĒGTAS WHATSS APP  GRUPĀS, TUR TIEK KONTROLĒTI LAIKI TRASES DIENAI, LAI NEKRUSTOJAS BLOKI

TRASES DIENĀ SPORTA TRENIŅA DALĪBNIEKIEM LĪDZI VAR DOTIES TIKAI APKALPOJOŠĀS PERSONAS JEB MEHĀNIĶI, IEPRIEKŠ REĢISTRĒTAS PERSONAS, PERSONAS BIĶERNIEKU SPORTA KOMPLEKSĀ KURAS IR SAISTĪTAS AR DRIFTA TRASES DIENU TIEK IELAISTAS TIKAI PĒC SARAKSTA! ORGANIZATORAM IR PIEEJAMI VISU PERSONU DATI , KURI IR IERADUŠIES TRASES DIENĀ- APKOPOTI SARAKSTĀ, JA NEPIECIEŠAMS VIŅUS APZINĀT!

DALĪBAS MAKSA 40 EUR

ENGLISH

WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE DRIFT TRACK DAY IS BASED ON NATIONAL RULES DURING COVID-19

training rides - track day, street and semi pro, pro classes to improve your driving skills on a closed track, with track judges and judging pylons.

(we would like to inform you that the area of the track is large enough to ensure sufficient distance 2x2)

Going from the participant's park to the track, the athletes are fully prepared - a helmet, gloves and other equipment are prepared.

Due to the limited number of participants, we register in a timely manner.

Please register only if you are sure you will arrive.

During the training it will be controlled that the participants will observe all the restrictions set by the state of emergency!

Participation fee:

Participants' parks will be divided into 30 people per area based on the regulations of the Cabinet of Ministers, PLEASE FOLLOW THE RULES!

Registration is open http://www.driftlatvia.com/dazadi/trenins/

We will take photos and videos on the day of the track.

Test participants will have to keep a distance of 2 meters from each other.


TRENINU_NOTEIKUMI_DRIFTS_2021

Autosporta_disciplinas_vadlinijas_COVID_LAF-2021

Event_Masters_trases_dienas_noteikumi_arkartejas_situacijas_laika

COVID_19_VADLINIJAS_DRIFTA_TRENINOS

REĢISTRĒJUŠOS DALĪBNIEKU SARAKSTS0

Pirkumu grozs