DRIFTA TRASES DIENA 02.08.2020 Biķernieku sporta komplekss

VĒLAMIES INFORMĒT, KA DRIFTA TRASES DIENA NOTIEK BALSTOTIES UZ VALSTĪ NOTEIKTAJIEM NOTEIKUMIEM COVID-19 LAIKĀ

treniņu braucieni - trases diena, street un semi pro, pro klasēm, lai pilnveidotu savas braukšanas prasmes slēgtā trasē, ar trases tiesnešiem un vērtējošajiem piloniem.

(vēlamies informēt, ka trases teritorija ir pietiekami liela, lai tiktu nodrošināta pietiekama distancēšanās 2x2)

Dodoties no dalībnieka parka uz trasi, sportisti ir pilnībā sagatavojušies - uzvilkta ķivere, cimdi un sagatavots pārējais aprīkojums.

Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, veicam reģistrāciju laicīgi.
Lūgums reģistrēties tikai tad, ja esi pārliecināts, ka ieradīsies.


Treniņa laikā tiks kontrolēts, ka dalībnieki ievēros visus valstī ārtkārtējā stāvokļa noteiktos ierobežojumus!

Dalības maksa:  35 €


TRASES: SEMI PRO UN PRO LIELĀ TRASE, STREET AIZ STARTA MAJAS

12:00-15:00 STREET AIZ STARTA MĀJAS, ATKARIBA NO DALIBNIEKU SKAITA

16:00- SEMI PRO UN PRO,ATKARĪBĀ NO DALĪBNIEKU SKAITA

APMEKLĒTĀJIEM IEEJA ATVĒRTA- 3 EUR

DALĪBNIEKAM TRENIŅĀ BEZMAKSAS LĪDZI VAR DOTIES 1 MEHĀNIĶIS, PAVADONIS

Trases dienā veiksim fotogrāfēšanu un filmēšanu.
Testu dalībniekiem savā starpā būs jāievēro 2 metru distance.

__________________________________________

ENGLISH

WE WOULD LIKE TO INFORM YOU THAT THE DRIFT TRACK DAY IS BASED ON NATIONAL RULES DURING COVID-19

training rides - track day, street and semi pro, pro classes to improve your driving skills on a closed track, with track judges and judging pylons.

(we would like to inform you that the area of the track is large enough to ensure sufficient distance 2x2)

Going from the participant's park to the track, the athletes are fully prepared - a helmet, gloves and other equipment are prepared.

Due to the limited number of participants, we register in a timely manner.

Please register only if you are sure you will arrive.

During the training it will be controlled that the participants will observe all the restrictions set by the state of emergency!

TRACKS: SEMI PRO AND PRO GREAT TRACK, STREET BEHIND STARTING HOUSE

12: 00-15: 00 STREET BEHIND THE STARTING HOUSE, DEPENDENCE ON THE NUMBER OF PARTICIPANTS

16: 00- SEMI PRO AND PRO, DEPENDING ON THE NUMBER OF PARTICIPANTS

Participation fee: 35 €

Participants' parks will be divided into 30 people per area based on the regulations of the Cabinet of Ministers, PLEASE FOLLOW THE RULES!

Registration is open http://www.driftlatvia.com/dazadi/trenins/ * Registration is open until June 11 !!! * LIMITED NUMBER OF PARTICIPANTS

We will take photos and videos on the day of the track.

Test participants will have to keep a distance of 2 meters from each other.


Event_Masters_trases_dienas_noteikumi_arkartejas_situacijas_laika

LATVIJAS AUTOMOBIĻU FEDERĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀS VADLĪNIJAS MEKLĒ ŠEIT

IEPAZĪSTIES AR IZM NOSACĪJUMIEM ŠEIT

TRENINU_NOTEIKUMI_DRIFTS_2020

0
©2017 Latvian Drift All rights reserved. Mājas lapu nodrošina Master Events

 .