Laipni aicināti  mediju sadaļā, mēs esam pateicīgi, ka Jums ir interese par sacensībām un pasākumu atspoguļošanu.

Atgādinām, ka organizatoriem, pieder ekskluzīvas tiesības uz visu intelektuālo īpašumu, kas ir filmēts, nofotografēts u.c. drifta sacensībās. Latvijas driftam ir tiesības jebkuru materiālu izmantot savām vajadzībām, kurš ir uzņemts vai veidots Latvijas drifta rīkotajās sacensībās. Latvijas Driftam ir tiesības aizliegt publicēt uzņemto materiālu, no drifta sacensībām, piemēram, sapulces, negadījumus u.c., lietas, kuras Latvijas drifts nevēlas, un neuzskata par vajadzīgām publicēt. Šāda informācija var tikt izziņota pirms vai pēc sacensībām, un mēdijiem bez ierunām ir jāizņem jau ievietotie materiāli.

Dronu lietošana sacensībās ir atļauta tikai ar atsevišķu akreditāciju, un organizatora saņemtu atļauju tieši drona lietošanai.

Mediju akreditācija tiek piešķirta balstoties uz atsevišķiem noteikumiem
 • Medijam ir jāapmeklē iepriekšējā sezonā vismaz 75% sacensības Latvijas driftā, lai medijam tiktu piešķirta mediju akreditācija uz lielajiem posmiem- ČEMPIONĀTIEM aktuālajā sezonā.
 • 2020 sezonā, lai tiktu kā medijs Lielajās sacensībās- trasē, ir jābūt iepriekšējai pieredze kā medijam trasē vismaz 3 mazajos posmos- kausos.
 • Ja medijs piesakās pirmo reizi atainot drifta sacensības, viņam tiek dota iespēja uzkrāt pieredzi Latvijas drifta kausos, pirms tiek atspoguļotas lielās sacensības, vai street klases norises vietā.
 • Medijam , pēc pieprasījuma ,Latvijas driftam ir jānodod jebkura veida materiāls, kurš tiek pieprasīts.
 • Latvijas driftam ir tiesības atsevišķiem medijiem piešķirt ieejas kartes uz čempionāta posmiem neizpildot augstāk minētās prasības, bet izvērtējot mediju pieteikumu un to nozīmīgumu.
 • Latvijas drifs, izvērtējot mediju apmeklētību iepriekšējā sezonā, medijam var piešķirt gada ieeju drifta sacensībām aktuālajā sezonā, izņemot DMEC Rīgas posmu.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 • Mediju akreditācija ir derīga tikai uz vienām sacensībām, ja atsevišķi nav izdota sezonas mediju akreditācijas karte.
 • Lūdzu pārliecināties, ka mediju akreditācijas anketā viss ir aizpildīts, ka “Mājas lapas links” darbojas, un, ka tur ir pieejami jūsu darbi.
 • Garās bikses, slēgtie apavi un mediju veste ir obligāta prasība medijiem trasē.

TRASĒ:

1.      Mediju akreditācija- atsevišķa aproce vai cita atpazīstamības lieta, pieškirta no organizatora puses, kopā ar standarta aproci un mediju veste, ir obligāti jāuzrāda jebkurā brīdī, pēc trases darbinieku vai organizatoru prasības.

2.      Ja tiek rīkotas mediju sapulces, par ko mediji tiek informēti iepriekš, tās ir jāapmeklē obligāti.

3.     Betona sienai, riepu valnim, zemes valnim, vienmēr ir jābūt starp Jums un trasi, vai Jums ir jāatrodas pietiekošā attālumā un drošā zonā no sacensību automašīnām, vai atbilstoši mediju zonu shēmai, ja tāda ir izsludināta pirms sacensībām.

4.    Kategoriski aizliegts šķērsot trasi braucienu laikos, ja netiek saņemts atļaujas signāls no trases darbiniekiem, kuri koordinēt darbu trasē ar rācijām. Trases darbinieki dod signālu medijam ar roku par to vai drīkst, vai nedrīkst šķērsot trasi.

5.     Negadījumu gadījumā, neaizšķērsot ceļu neatliekamās palīdzības transportam un darbiniekiem, netraucēt viņu darbu.

6.     Esi gudrs, nedari muļķīgas lietas, seko līdzi katram braucējam kamēr esi trasē, nepārskati bildes atrodoties trasē, negriez muguru automašīnām, nepārvērtē sevi atklāšanas parādēs ar tuvumu pie driftējošām mašīnām, vienmēr esi gatavs, ka no mašīnām var atdalīties detaļas un lidot tavā virzienā, nesmēķē un nelieto alkoholu.

7.      Vienmēr jāklausa trases darbinieki, ja ignorē trases darbinieku norādījumus, mediju akreditācija var tikt anulēta.

8.      Vienmēr ir jābūt gatavam dažādām situācijām, pats galvenais atceries, neviena laba bilde vai video kadrs ,nav līdzvērtīgs tavai dzīvībai.

ĀRPUS TRASES:

 1. Materiāla publicēšana pēc pasākuma ir termiņā ne ilgāk kā 2 nedēļās, ja savādāk nav atrunāts ar Latvijas driftu.
 2. Sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas apmeklēšana ir obligāta, ja nav savādāk atrunāts ar Latvijas driftu.

NOTEIKUMI ,PAR KURIEM KATRS MEDIJU PĀRSTĀVIS, PARAKSTĀS ,PAPILDUS MEDIJU AKREDITĀCIJAS ANKETAI, SACENSĪBU DIENĀ PIE IEEJAS, IZŅEMOT IEEJAS KARTES.

1.      Organizators aizdomu gadījumā var sazināties ar medija redaktoru, lai pārbaudītu sniegtās informācijas patiesumu, vai medijs pārstāv konkrēto redaktoru.

2.   Organizators patur tiesības noraidīt akreditāciju pirms sacensībām, un  bez papildus paskaidrojumiem, un bez iepriekšēja brīdinājuma, anulēt izsniegtās akreditācijas.

3.    Sacensību laikā trasi šķērsot aizliegts. Visiem žurnālistiem-mediju pārstāvjiem sacensību laikā ir jāievēro trases personāla, tiesnešu un apsardzes personāla norādījumi. Atrodoties iekš trases zonas , mediju pārstāvji nedrīkst sēdēt sacensību norises laikā, atpūtu var veikt, ārpus trases zonas teritorijas, dalībnieku parkā, vai skatītāju pusē.

4.    Dzīvības apdrošināšana fotogrāfiem un operatoriem IR OBLIGĀTA, kopija jānosūta kopā ar pieteikuma anketu, dzīvības apdrošināšanai obligāti jābūt līdzi uz sacensībām.

 • Apdrošināšanas polisei jābūt derīgai uz brīdi, kad medijs  ir paredzējis piedalīties konkrētajās sacensībās;
 • Apdrošināšanas polises apdrošinājuma summai ir jābūt ne mazākai kā EUR 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti euro) var pasūtīt rakstot uz girts@gda.lv vai jebkurā citā apdrošināšanas kompānijā.
 • Apdrošinājuma devējam ir jāapņemas segt zaudējumus, kas saistīti ar traumām, kuras guvis medijs filmējot vai fotografējot autosporta sacensības;

5.     Parakstot šo anketu un nododot to organizatoriem, apliecinu, ka man ir vismaz 18 gadu un esmu brīdināts par to, ka autosports var būt bīstams un pilnībā uzņemos atbildību par savu veselību un dzīvību, un apzinos riskus trasē.

6.      Obligāti nepieciešama mediju veste, veste, kura ir atstarojošā krāsā, viegli pamanāma trasē!

7.      Informācija, bildes, video, pēc pasākuma jāsūta uz e-pastu eline@driftlatvia.com

OBLIGĀTI ATRODOTIES TRASES TERITORIJĀ, UN DALĪBNIEKU PARKĀ, IR JĀVALKĀ MĒDIJU VESTE UN ATSEVIŠĶĀ MEDIJU APROCE.

ATRODOTIES TRASĒ, KATRS PATS MEDIJS UZŅEMAS PAR SEVI PILNU ATBILDĪBU UN AR SAVU PARAKSTU APLIECINA, KA UZŅEMAS VISUS RISKUS UN ATBILD PAR SAVU DZĪVĪBU SACENSĪBU LAIKĀ

JUMS TIEK IZSNIEGTA MEDIJU VESTE, JA VIŅAS JUMS NAV, VAI VIŅA IR NEATBILSTOŠA DROŠĪBAS NOSACĪJUMIEM ( PAR NEATBILSTĪBU LEMJ MEDIJU AKREDITĀCIJAS IZSNIEDZĒJS, MEDIJU VESTE IR JĀUZRĀDA REĢISTRĒJOTIES, KO VEICIET IERODOTIES SACENSĪBĀS) PAR KURU IR JĀMAKSĀ DROŠĪBAS NAUDA 15 EUR, NAUDA TIKS ATGRIEZTA PRET MEDIJU VESTI LĪDZ PLKST.17:00 PIE MEDIJU IEEJAS KUR REĢISTRĒJĀTIES SACENSĪBĀM, BET PĒC PLKST.17:00 OFICIĀLAJĀ SEKRETARIĀTA CENTRĀ TRASES TERITORIJĀ, LĪDZ PAT SACENSĪBU NOSLĒGUMAM.

MEDIJU AKREDITĀCIJAS ANKETA IR JĀNOSŪTA VISMAZ NEDĒĻU PIRMS SACENSĪBĀM, JA NETIEK IEVĒROTS TERMIŅŠ, NEDĒĻA LĪDZ SACENSĪBĀM LATVIJAS DRIFTAM IR TIESĪBAS NEIZSKATĪT UN NEPIEŅEMT MEDIJU AKREDITĀCIJU.0

Pirkumu grozs